PGDIS 2024

📅 May 6-8 2024 🇲🇾 Kuala Lumpur, Malaysia

Marie
Kayleigh
Xuyang

2024-05-22

Conference Agenda

 • Day 0 (Sun): Pre-conference workshop (Thermo Fisher PGT solutions, carrier screening, methylation, TGS)
 • Day 1 (Mon): Advances in PGT + Contraversies in PGT
 • Day 2 (Tue): Contraversies in PGT + Embryo selection + niPGT + genetic counselling + Gala dinner
 • Day 3 (Wed): Quality in IVF + Inovations in Preimplantation Genetics

Thermo Fisher Scientific’s NGS Solutions For PGT

Whole Workflow: Lab Prep + Sequencing + Analysis + Reporting

PGT-A

Ion ReproSeq™ PGS

 • Detect whole-chromosome, mosaic, and small copy number events with just 6 pg of DNA from single or multiple cells
 • Multiple kit configurations to analyze from 16 to 192 samples in a single run
 • Mosaicism detection, gender masking, and improved data plotting (for easier data interpretation)
 • Together with the Ion AmpliSeq™ Polyploidy Panel can confidently identify triploidy 69, XXX, assess potential maternal contamination, and track sibling samples, preventing sample mix-ups.
 • Turnaround time for the Ion ReproSeq PGS Kit 16 samples/run is <10 hours with <2 hours of hands on time.

PGT-M

PGD-SEQ™ Panel and Reagent Kits

 • >500 gene panels for common and rare monogenic diseases for IVF
 • Complete kit reagents and targeted PGT-M library to analyze 15 samples
 • Comprehensive familial carrier status using proprietary linkage analysis software
 • Simultaneous PGT-M and PGT-A using a single embryo biopsy

Epigenetics Testing

Preimplantation DNA methylation Screening (PIMS)

 • Current PGT mainly focus on genetic causes
 • Only about 1/3 of birth defects can find reasons
 • Both genetic and epigenetic factors can cause birth defects
 • Compared to standard PGT-A, PIMS increases pregnancy rate and live birth rate by 10-15%
 • Exclusive methylation-based artificial intelligence to improve accuracy and to avoid subjectivity

Mosaisism

 • IRMET (international registry of mosaic embryo transfer) (irmet.net)
 • Kilder til mossaikk: endogene, indusert, artifaktisk
 • 20-30% mosaikk-tilstander er alt for høyt - må da finne avvik (RMA, lab/operatør, osv)
 • Gold standard: celle linjer (blinded?), brukes for å validere og definere “cut off”/støy hos oss
 • Kjøre OM alle segmentale aneueploidier (Rana et. Al, 2023; D. Marin)
 • Hvordan rapporteres dette?
 • Det er caser med uheldige utfall, med disse er undertrykt/ikke publisert pga juridiske problemer

Mosaikk

Mosaikk fort.

Mosaikk fort.

Mosaikk, rapportering

Mosaikk-embryo klassifisering for et redusert embryotap, v/Steve Grkovic (genea, Australia)

mosaikk, rapportering

mosaikk, rapportering

Medlem av PGDIS (David Cram) om mosaikk

 • Hvordan definere cut-off for “lav-” og “høy”-gradig mosaikk:  
  • Alt. 1: bruke 50% som cut off 
  • Alt. 2 er å ta støynivå satt av laboratoriet til betrakning.  
 • Hvis støygrense er 20% for å definere euploid vil: 
  • Måling av 30% kan være så høy som 50% eller lav som 10% 
  • Måling av 40% kan være så høy som 60% eller lav som 20% 
  • Måling av 50% kan være så høy som 70% eller lav som 30% 

Mosasic transfer

 • >99% of live births from mosaic embryos transfer have no detectable abnormalities (Note the prerequisites of ongoing pregnancy, i.e. no implantation failure, no miscarriage)
 • Low-level mosaicism has a better outcome for implantation and pregnancy. But mosiac level “currenly” does not predict the risk of being in the <1% of live births with abnormalities.

Oversikt platformer

 • PGT-A: trenger kun kopitall, vanligvis med lav-dekning sekvensering (<0.1X dekning), ca 10Mb størrelse  
 • PGT-SR: lav-dekning sekvensering kan detektere ubalanser. Trenger SNP-analyse for å skille bærer fra normale 
 • PGT-M: linkage eller SNP-analyse (haplotyping eller direkte deteksjon av mutasjonen) 
 • PGT-P: trenger SNP-analyse
 • PGT-WGS: alt over, trenger SNP-analyse

PGT metoder

SNP array Genotyping

Karyomapping, Haplarithmisis. High throughput SNP array, HaploSew, APCAD, Genome pridication PGT-PS, Hapltype-Aware, Whole genome prediction

NGS genotyping

PGT Complete, One PGT, Genotyping by sequencing, Cheb et al., HaploPGT, S-HaploSeek

Sekvensering og target SNPs

PGT-Seq (Revvity), OneGene PGT

Utfører WGS embryo screening

 • Gattaca Genomics (Florida, USA)
 • Orchid: genpanel med 1,400 gener for arvet patogene sykdommer og polygen risiko)
 • Panacea – GenomeScreen TM: >2,500 sykdomsfremkallende gener for arvelige eller nye de novo-mutasjoner (GenEmbryomics/Progensis Inc)
  • Foredlere ved x30 dybde og embryoer ved 50x dybde
  • Omfattende variant filtrering for å eliminere FP
  • Variant annotering utført fra >50 annoteringskilder, algoritmer for prediksjon av patogenisitet, og ACMG guidelines
  • Benchmarking: Genome in a Bottle, flow-sorted GIAB celle linje, sammenlignet gDNA og amplifisert DNA (RepliG), vurdert med hap.py/VCFEval (Conrad Nat. Genet. (2011))
  • Binning approach (hadde problemer med targeted CNV)
  • De nova mutasjoner: nøyaktighet beregnet etter filtrering men før annotatering
  • niPGT: lav og variable DNA fragmenter –> ikke så robust

Quality in IVF

 • Juno Genetics (v/Dagan Wells) tar video av overføringer.
 • Cytogenomix laboratory in Malaysia: Utfører shipping validation for IVF-lab som har forhøyet amplifiseringsfeil. 
 • For NGS-basert metode: amplifisere mtDNA fra WGA-produkt (mtDetect Web App, skybasert m/server i USA).

de novo mutations or incomplete pedigree

 • Nesten ingen som gjør dette per i dag, var diskusjoner om hvorvidt man skal begynne å rapportere dette. Joris fra Leuven snakket om dette. Hvis vi begynner å rapportere dette for embryo vil det være et paradigmeskifte. De Novo krever så mange som mulig embryobiopsier for å skille ulike haplotyper.
 • Hva ender man til slutt med å kunne sette inn ved WES/WGS for DeNovo mutasjoner?
 • Long-read sequencing (and direct haplotyping) when incomplete pedigree, de novo mutations (Yikon).

AI

re-classification of mosaic embryos (CooperSurgical)

 • Mosasic Resolution by Decompositon
 • Clinical and theoretical decomposition to estimate mosaicism
 • Copy number variation (CNV) and allelic balance

Grading/Selection Embryos

Non-invasive PGT (niPGT)

 • During in vitro development, mostly from day 4 to 6, embryo cell-free DNA (cfDNA) is released to the culture medium, with higher concentrations as the number of cells increase at blastocyst.
 • informativity rates on D6: 98.8% (D5: 81.8%)
 • ploidy concordance TE on D6: 89.1% (D5: 76%)
 • concordance rate with full frozen blastocyst/ICM: up to 93.7% D6/7

PGT-A

PGTai 2.0 (CooperSurgical) VS PGTseq-A (JunoGenetis) VS PG-Seq Rapid v2 Kit (Revvit)

PGTseq-A: NGS of thousands of sites on each chromosome to get accurate copy number information and SNPs

PGT-A

PGTai 2.0 (CooperSurgical) VS PGTseq-A (JunoGenetis)

PGTai 2.0: Also NGS and combines copy number information with SNPs, but powered by AI

Kontaktpersoner

 • Carmen fra iGenomix Valencia
 • Edith Coonen (fikk info om at hun var go-to for PGT-SR)
 • David Kubicek Poster 29
 • Aaron Chen fra Malaysia som har brukt Karyomapping og Embryomap i mange år
 • Silja Lu fra Yikon (lusijia@yikongenoics.com)